Resa

TRUBADUR – KATAR – GRAL – En resa till Sydfrankrike

Ett möte med det fascinerande liv som under högmedeltiden blomstrade i Languedoc, landskapet som fått namn efter sitt språk. Här dyrkades konsten i sköna sånger som besjöng naturen och kvinnan – både som himmelskt och synnerligen jordiskt väsen.

Här fanns katarerna med sin särpräglade uppfattning av kristendomen: deras rötter kan man finna i urkristendom och i gnosticism.

Och här levde den sinnligt-översinnliga gralsdiktningen.
Besök på borgar och i städer där medeltidsstämningen fortfarande är stark. Med alla sinnen möter deltagarna det dramatiska pyrenéiska bergslandskapet med sina grottor och låter sig omslutas av Medelhavet som intog en så central ställning här.
Varje dag erbjuds föredrag som förbereder exkursionerna. Självklart står trubadursånger på programmet och deltagarna möter den aktuella historiska forskningen kring trubadur – katar – gral.
* Medeltidsstaden Carcassonne
* De svindlande katarborgarna Queribus och Montségur
* Trubadurborgarna Cabaret och Puivert
* Grottorna i Ussat-les-Baines – mysterieplatser i katarernas skolningsväg
* Katarernas heliga berg Saint-Barthélemy
* Montaillou – den sista katarbyn

Det blir också möjligt att (som extraarrangemang) besöka den nordspanska gralsborgen San Juan de la Pena för dem som önskar. Ett annat möjligt extraarrangemang är ett besök i grottan i Niaux med dess berömda förhistoriska målningar.
Inkvarteringen ordnas på hotell av god fransk landsortsstandard eller moderna lägenheter* – vi stannar två till tre nätter på varje ställe. Flygresan ordnas av deltagarna själv. I priset ingår resan från Montpellier eller Carcassonne, inkvarteringar och entréer till borgarna.
Övriga måltider ingår inte. Lunchen blir informell, ofta av picnickaraktär, men vid några tillfällen ordnas gemensam.
* Miljön i Montségur måste dock betecknas som pikant rustik.

(reservation dock för ändringar):(plats i dubbelrum – priset något beroende på antalet deltagare)
Enkelrum kan ordnas. Speciell överenskommelse kan också göras beträffande medföljande barn.

Fördjupningsresa

Många av deltagarna i mina resor genom åren har frågat om det inte borde finnas en möjlighet att mötas igen under andra omständigheter och fördjupa intrycken. Samtal och föredrag, möten med forskarna i katarernas historia skulle då bli en möjlighet.

För deltagare i tidigare resor ordnas en fördjupningsvecka där tyngdpunkten ligger på samtal. föredrag och möten, Vi hoppas ordna möten med någon eller några av Frankrikes viktigaste företrädare för forskningen kring katarerna och trubadurerna.
Avsikten är att vi efter en eller möjligen två nätter i Carcassonne tillbringar resten av tiden i Montségur.

Motiv under fördjupningsresan:
* Centralt är fördjupningen i landskapen. Vandringar i trakterna runt Montségur men också i Corbiérerna.
* Trubadurer: kontakt med någon av de aktiva trubadurerna som gör inspelningar av de medeltida sångerna. Samtal om trubadurtexternas livssyn och därmed kärlekens förvandlingar från erotik till religiös mystik
* Möte med några personligheter i katarforskningen.
* Katarernas historia och livssyn: den gnostiska aspekten, möte med språket i tolvhundratalsöversättningen
* Languedocs historia i större perspektiv: goterna och romarna med besök i bosättningar, Rennes-le-Chateau, Enserun, etc.

Text: Göran Fant 2001